Øksnes Historielag
   Øksnes historielag ble stiftet 29. februar 1980 og hadde, ved årskiftet 2023/2024, 250 medlemmer.
 Formålsparagraf:
Øksnes Historielag har som formål å verne om den lokale kulturarven i Øksnes, spesielt vårt bidrag til den felles fisker-/bondekultur, berge muntlig tradisjon og skriftlig kildemateriale vedrørende liv og arbeid i eldre tid, samt øke og formidle kunnskap om fortida i vår kommune.
Lagets logo er tegnet av Trond Torgvær.
Øksnes historielag har hvert år siden starten i 1980 gitt ut årsskriftet "Leddiken". Utgis normalt i siste halvdel av november. I år (2023) kommer det ut for 44. gang.
Historielaget har stått bak utgivelsen av bygdebøkene "Gård og slekt i Øksnes" av Johan Borgos. Dette er et verk på fire bind og dekker tidsrommet fra ca 1610 til 1950
Bøkene selges fra kommunetorget i Øksnes (Se link nedenfor)
I 2020 Ga vi ut "Historia om Øksnes-folket", ei bok i bilder og tekst, av Halvard Toften. Boka kan bestilles hos kasserer


  
Medlemskontigent er Kr 200,- pr år (2024) og inkluderer samme års utgave av "Leddiken".

En komplett oversikt over artiklene i "Leddiken"ligger her

Alle tidligere utgaver av "Leddiken" kan skaffes. (Kontakt kasserer ).

Så langt beholdningen rekker selges årgangene 1 - 42 (1980 - 2021) samlet for kr. 2400,- Dette gir over 50% rabatt på opprinnelig pris.
Enkeltnummer innenfor dette tidsrom selges enkeltvis. Ved kjøp av flere enn 5 eks. gies en rabatt på 30%. Kontakt kasserer på tlf 911 46 303 eller pr. e-post

Postadresse: Øksnes historielag, Postboks 509, 8439 MYRE
e-post Øksnes historielag (Går til alle styremedlemmene)
e-post Leddikens redaksjon
e-post Kasserer

Medlemmer som skifter bostedsadresse MÅ sende den nye adressen til Kasserer. Se link over.
Tillitsvalgte 2024

Styret   Tlf.:   Mob Tlf.: Redaksjon "Leddiken"   Tlf.:   Mob Tlf.:
Sigve Hansen, Leder   76 13 13 61      992 23 271    Yngvar Gustavsen         930 56 474   
Reimar Brun,Nestleder         954 53 822    Halvard Toften, Redaksjonsmedlem   76 13 11 27      952 57 176   
Jim Stian Karlsen, Sekretær         906 75 072    Linda Rasmussen, Redaksjonsmedlem         470 14 092   
Leif H. Henriksen, Kasserer         911 46 303    Kim Terje Lien Johansen, Redaksjonsmedlem         909 43 047   
Ivar J. Ulriksen, Styremedlem   76 13 23 85      905 84 033    Odd Lillejord, Redaksjonsmedlem        480 17 786   
Paul J. Hals, 1. varamann   76 13 23 44      909 14 667    Redaksjonsmedlem - vakant            
Gudrun Rasmussen, 2. varamann        988 10 966    Trond Torgvær, Varamann        992 48 197   
Olav Lind, 3. varamann        902 72 260    I tillegg har lagets leder møterett           Vedtekter Innholdsfortegnelse for Leddiken
1980 - 1989   1990 - 1999   2000 - 2009   2010 - 2019   2020 -  
Øksnes kommunes hjemmesider
Andre nettsted med historisk materiale fra Øksnes. Samt andre historielag:
Husjord  Langenesvær  Kuling  Vesterålen info  Fortellerdagan
Troms historielag   Andøy historielag Årsmøtet 2024


Årsmøtet ble avholdt den 14. april 2024 Kl. 18:00 på Løftingen.

Øksnes Historielag avholder Årsmøte 2024 på "Løftingen", søndag den 14. april Kl. 18:00.
Saker som ønskes tatt opp for behandling på Årsmøtet må være Styret i hende senest 31. mars.   


I tillegg til vanlige Årsmøtesaker blir det et foredrag om samiske kultutminner, ved Halvard Toften.


Tilstede: 10 medlemmer

Årsmeldingen finner du her: Årsmelding 2023
Referat fra Årsmøtet finner du her: Referat Årsmøtet 2024

Etter selve møtet holdt Halvard Toften et foredrag om Samiske kulturminner i Øksnes.Kulturminnedagene 2023


Programmet finner du her: Kulturminnedagene 2023    

Kystmessa 2023


Kystmessa ble i år avholdt på Strengelvåg den 18. og 19. november
Årsmøtet 2023


Årsmøtet ble avholdt den 21. april 2023 Kl. 18:00 på Løftingen.
Øksnes Historielag avholder Årsmøte 2023 på "Løftingen", torsdag den 27. april Kl. 18:00.
Saker som ønskes tatt opp for behandling på Årsmøtet må være Styret i hende senest 13. april.   
Tilstede: 15 medlemmer

Årsmeldingen finner du her: Årsmelding 2022
Referat fra Årsmøtet finner du her: Referat Årsmøtet 2023

I tillegg holdt Hilde Hansen et foredrag om heksebrenning i Vesterålen i Middelalderen og fram mot nyere tid.
  
NB! I salg fra og med 14. november
Vi vil være tilstede på HANDELSPARKEN fredag 18. nov. Kl 11:00 - 17:00
og lørdag 19. nov. Kl 10:00 - 15:00

Medlemmer som har betalt kontingenten kan hente den der.Vi vil også være tilstede på HANDELSPARKEN 25. og 26. nov. Kl 10:00 - 14:00
samt på REMA 1000 26. nov. kl 10:00 - 14:00Pressemelding.

Øksnes historielag inviterer, søndag 21. august kl. 18:00 på «Løftingen», til foredrag med historiker Johan Borgos. Gratis adgang!
Les mer her.Årsmøtet 2022


Øksnes Historielag avholder Årsmøte 2022 på "Løftingen", den 20. mars Kl. 18:00.
Saker som ønskes tatt opp for behandling på Årsmøtet må være Styret i hende senest 6.mars.   


Årsmøtet ble avholdt den 20. mars 2022 Kl. 18:00 på Løftingen.
Tilstede: 15 medlemmer

Årsmeldingen finner du her: Årsmelding 2021
Referat fra Årsmøtet finner du her: Referat Årsmøtet 2022
  
NB! I salg fra og med 19. november
Medlemmer som har betalt kontingenten kan hente den på KYSTMESSA 20. eller 21. novemberÅrsmøtet 2021


På grunn av siste dagers utvikling i forhold til koronasituasjon,
så har styret besluttet å utsette årmøtet til september.

Årsmøtet 2021


Styret tar sikte på å avholde Årsmøtet 2021 på "Løftingen", den 5. september Kl. 18:00.
Dette med forbehold når det gjelder Korona-situasjonen.Vi krysser fingrene.
Saker som ønskes tatt opp for behandling på Årsmøtet må være Styret i hende senest 22. august.

Vi vil samtidig minne om at det er fremdeles bøker ( "Historia om Øksnes-folket") på lager. Kontakt kasserer..   

NB! Datoene ble rettet 10/8-2021

Årsmøtet ble avholdt 5. september 2021.Årsmeldingen finner du her:Årsmelding 2020
Referat fra Årsmøtet finner du her:Referat Årsmøtet 2021


  

Historia om Øksnes-folket i tekst og bilder.  
Ønsker du å bestille den, kan dette gjøres hos kasserer.
Boka koster kr. 450.00. + porto når den må sendes
    

Årets julegave, Leddiken 2020, er kommet.
De som er medlem får den kan hente den i fellesarealet på Handelsparken.
Vi er tilstede og leverer til medlemmene samt selger følgende dager:
Mandag 26. til og med fredag 30.oktober Kl. 14:00 - 17:00
Lørdag 31. oktober Kl. 10:00 - 15:00
Forøvrig blir medlemseksemplaret sendt ut gratis.
Ønsker du å bestille den, kan dette gjøres hos kasserer.
Leddiken koster i år kr. 170.00. + porto når den må sendesInnkalling til Årsmøte 2020

   

Annonse i Øksnesavisa 20. august 2020

ÅRSMØTET VIL BLI AVHOLDT
6. SEPTEMBER 2020.
SE ANNONSE I ØKSNES AVISA
20. AUGUST 2020


  Årsmelding 2019   
 
Referat Årsmøtet 2020  Innkalling til Årsmøte 2020

  

Annonse i Øksnesavisa 5. mars 2020

ÅRSMØTET MÅ DESVERRE UTSETTES PÅ UBESTEMT TID ETTER BESTEMMELSER FRA MYNDIGHETENE
VI BEKLAGER DETTE OG VIL KOMME MED INFO NÅR VI VET MER.

  

Årets julegave?, Leddiken 2019, er kommet.
Salget starter på «Kystmessa» på Rådhuset førstkommende lørdag og søndag. (16. og 17. november).
Du finner Leddiken på standen til Øksnes Historielag og der kan du få kjøpt den.
De som er medlem får den gratis og kan hente den på messa. Forøvrig blir medlemseksemplaret sendt ut gratis.
I år er årets Leddik litt utvidet da det i år er et jubileum – årgang 40
Den inneholder mye stoff som forhåpentligvis vil være interessant for noen og hver.

Ønsker du å bestille den, kan dette gjøres hos kasserer.
Leddiken koster i år kr. 170.00. + porto når den må sendesArbeidet med billedboka går framover. Fortsatt er det mye som gjenstår, så den vil desverre ikke bli ferdig til Kystmessa i år.
.Men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det jo.Årsmøte i Øksnes Historielag 
avholdes på Løftingen
den 31. mars 2019 kl: 18:00  


Årsmøtet ble avholdt 31. mars 2019. Årsmelding_2018  Referat fra årsmøtetHistorietur «Kyststien» - Klo – Langenes.

Søndag 16/9 inviterer Øksnes Historielag til en historisk vandring fra parkeringsplassen ved rallybanen på Klo til Langenes, langs Kyststien. Start kl. 1100.
I gamle dager bodde som regel folk ved kysten. De som ikke brukte båt, måtte gå mellom bygdene og da oppsto det faste stier, slik som Kyststien.
Når vi går denne, kan vi finne tegn til bosetning både fra jernalder og vikingetid.

Som guider for turen er kjentfolk og historikere Trond Torgvær, Rolf Eilertsen og Reimar Brun.
Turen avsluttes med omvisning og historie om Langenes Kirke og vil ta ca. 3 timer. Ta med niste og drikke og gode tursko.
God parkering ved rallybanen og det ordnes skyss for henting av bilene.
Vel møtt på søndag.
Se annonsen i Øksnesavisa torsdag 13/9.

Turen var vellykket.
Les mer om den i årets utgave av Leddiken.
Leddiken er tilgjengelig fra 24. november på Kystmessa og i en del butikker.

Årsmøte i Øksnes Historielag 
ble avholdt på Løftingen
den 8. april 2018 kl: 17:00  

Det var møtt frem 9 personer.Dermed bestemte deltakerne at de i hht. §V var beslutningsdyktige.
Årsmelding  Referat fra årsmøtet
Johan Borgos holdt et meget interessant foredrag om "Skogsøya - det gamle senteret i Øksnes"Leddiken for 2017 er nå ankommet. Se innholdsfortegnelse under linken "2010 - 2017" lengre oppe på siden.


Øksnes historielag henstiller til alle medlemmer om å sende sin e-post adresse til Kasserer. Dette vil lette arbeidet med å sende informasjon til medlemmene. Likeså kontingentkrav. Ikke minst vil det redusere portoutgiftene.
NB! om du vil ha info på e-post, men kontingentkravet som vanlig post, så vennligst opplys om dette.Øksnes historielag har fra Johan Borgos mottatt et kart fra 1906 over en del av Øksnes
  Klikk   her
  Årsmøte i Øksnes Historielag ble avholdt på Løftingen den 23. april 2017 kl: 17:00

Det var møtt frem 18 personer, hvorav en som ikke var medlem.
Årsmelding  Referat fra årsmøtet
Leif Henriksens biledkavalkade ble svært godt mottatt.Interessen var stor og det medførte at denne delen tok dobbelt så lang tid som planlagt. Men ingen sure miner for det. Vi hadde kaffe og kake mens det hele pågikk.


Innkalling til Årsmøte 2017 i Øksnes Historielag på Løftingen den 23. april kl: 17:00

Øksnes historielag innkaller medlemmene til årsmøte

Vi åpner med et bildespill fra forskjellige steder i Øksnes- og Langenes kommune ved Leif Henriksen og Ivar Ulriksen. Det vises bilder fra eldre dager og frem til i dag.

Bildespillet er åpent for alle.Saksliste til årsmøte.

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Årsmelding for 2016, deles ut på møtet
4. Regnskap for 2016.
5. Budsjett 2017
6. Fastsettelse av kontingent for 2017
7. Valg.
8. Innkomne forslag (hva ønsker årsmøtet vi skal ha med i årets Leddik?)

Det blir enkel servering med kaffe.

Dere oppfordres til å ta med nye potensielle medlemmer til årsmøte.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret ihende innen 14.04.2017.

Hilsen   Styret.

Årsmøte i Øksnes Historielag

Øksnes Historielag avholder årsmøte på Løftingen søndag den 17. april 2016 kl 17:00

Vi åpner med et foredrag av Trond Torgvær. Tema er utviklingen i Fiskeflåten i Øksnes.

Enkel bevertning som vanlig

Årsmelding 2015.    Referat


Saksliste:
Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder og referent, samt 2 som underskriver referatet
Årsmelding for 2015
Regnskap for 2015
Fastsettelse av kontingent for 2016
Budsjett 2016
Valg
Innmeldte saker
NB! Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være Styret i hende innen 3. april 2016

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen

Kystmessa 2015 var vellykket i år også. Vi fikk 5 nye medlemmer fra og med 2016.
Bilder fra kystmessa 2015NB! Leddiken 2015 er tilgjengelig på kystmessa og i butikker (se annonsen nedenfor) fra og med 14. november 2015. 

   Årsmøte i Øksnes historielag

Øksnes historielag har hatt årsmøte på Løftingen søndag den 12. april 2015

  Årsmelding 2014.  Referat.
Kystmessa 2014 var som vanlig vellykket. Vi fikk 23 nye medlemmer fra og med 2015.
Bilder fra kystmessa 2014


Øksnes historielags medlemmer har fra Museum Nord mottatt invitasjon til å delta på historieseminaret "Sild og mennesker - vandringer mellom Norge og Island" på Melbu 24. sept 2014.
  Informasjon og påmeldingsskjema finner du her. 
Seminaret er åpent for alle, og deltakeravgifta er bare 150 kroner (pluss evt. lunsj). Påmeldingsfrist: 15 sept2014.   Øksnes historielag ønsker å ta bilder av biler som er fra 1950 eller eldre årgang og som har hatt tilholdssted i Øksnes siden den tid. Bildene er tenkt brukt i «Leddiken». Hvis du har eller kjenner noen som har, ta gjerne kontakt med Kjersti T. H. Øvergård. Tlf. 916 96 028    e-post til Kjersti


Øksnes historielags medlemmer har mottatt invitasjon til å delta på Troms historielags store Grunnlovskonferanse 19 - 21 sept 2014.
  Informasjon og påmeldingsskjema finner du her.    Årsmøte i Øksnes historielag ble avholdt på Løftingen den 30. mars 2014 kl 18:00
  Årsmelding 2013.   

Kystmessa 2013 var vellykket. Vi fikk 53 nye medlemmer fra og med 2014
Bilder fra kystmessa 2013Øksnes Historielag ønsker alle interesserte velkommen på tur.


Lørdag 7. september tar vi turen til Bjarkøy med MS Strønstad. Dette blir en tur med overnatting.
Båten går fra Alsvåg lørdag 7. september klokken 09.00 og kommer i retur søndag 8. september ca klokken 17.00. Vi kan også hente folk i Risøyhamn.
Deltakere må ta med sovepose/sengeklær og liggeunderlag.
Turen koster 1100 kroner per person, og prisen inkluderer overnatting, mat og kaffe.
Forbehold angående vær og nok påmeldte.
Det blir også guiding langs turen.
Påmelding til Kjersti Øvergård på telefon 47669238.
Lørdag 13. juli Kl. 10:00 blir det guidet tur i Øksnes Vestbygd med MS Strønstad. Turen koster 400 kroner per person. Barn under 16 år 200 kroner. Det er en dagstur og det vil bli enkel servering.
Påmelding til Toril Henriksen tlf: 91155378. Påmeldingsfrist snarest. Stenger påmelding når båten er full. Oppmøte på almenningskaia på Myre.
Turen måtte desverre avlyses på grunn av forhold vi ikke var herre over.
Øksnes historielag avholdt årsmøte på "Løftingen" den 21. april 2013 Kl. 18:00  Årsmelding 2012.   Bilder fra ÅrsmøtetKystmessa 2012 var vellykket. Vi fikk 54 nye medlemmer
Messa fikk hederlig omtale hos vol.no
Bilder fra kystmessa 2012Kryss Gavlfjorden 2012.   Program her  Bilder fra arrangementetVi arrangerte guidet tur Alsvåg - Stø den 16. juni 2012.  
Programmet  Tekst og bilder fra turenØksnes historielag avholdt årsmøte på "Løftingen" søndag den 22. april Kl. 18:00.   Mer om møtet her.  Årsmelding 2011.

Postadresse: Øksnes historielag, Postboks 509, 8439 MYRE

Web-ansvarlig: Paul J. Hals


Denne siden ble oppdatert 11. mars 2024